Sollentuna Kulturstipendium (in Swedish – english in short below)

Nu delar Sollentuna kommun ut sammanlagt 130 000 kronor i stipendier och utmärkelser inom kultur- och fritidsområdet. Det stora kulturstipendiet går till konstnären Pär Strömberg!

Kulturstipendiet till internationellt etablerad konstnär

Konstnären Pär Strömberg, född 1972, utbildad vid Gerrit Rietveld Akademie i Amsterdam och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han är bosatt i Sollentuna och verksam konstnär. Han är ett etablerat namn på den internationella konstscenen och har under många år undervisat i måleri på konstskolan i Örebro och på Rietveld Akademin i Amsterdam. Pär målar ofta i stora format med olja på duk av öde landskap, djupa skogar och mörka himlar men under senare år har hans fokus skiftat åt mindre verk på papper. Hans konst finns på flera stora museer och i privata samlingar världen över. Stipendiet på 60 000 kr gör att Pär kan frigöra mer tid för sitt måleri:
Jag undervisar redan mindre än förra året för att frigöra än mer arbetstimmar. Med små barn hemma är jag i behov av tid för kommande utställningar och för att bredda min produktion av målningar som kräver både resande, förkovran och ateljétid. Jag har redan påbörjat arbetet med en ny svit akvareller, eventuellt även en svit litografier som bygger på naturbetraktelser med äldre byggnader i bland annat Törnskogen i Sollentuna. Genom Sollentuna bibliotek har jag hittat en del intressant material och hoppas kunna undersöka platser på egen hand för att fullborda en omfattande Sollentunasvit under kommande år, säger Pär Strömberg.

Läs mer: https://www.sollentuna.se/sv/nyheter–press/nyhet-uppleva–gora/stipendiater-2016/

Örebroguiden: http://www.orebroguiden.com/?p=75420

Tidningen Mitt i: https://mitti.se/noje/kultur/kulturstipendiet-internationellt-etablerad/

Vi i Sollentuna: http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/15747/page/14

Örebro Kuriren: http://www.orebrokuriren.se/2016/10/25/konstnaren-par-stromberg-tilldelas-kulturstipendium/

Psalms of the Black Light IX, watercolor on paper, 40.6 × 30.5 cm

Psalms of the Black Light IX, watercolor on paper, 40.6 × 30.5 cm

Pär Strömberg has been awarded the Sollentuna Municipality Cultural Award 2016 for his contribution to the contemporary art scene and for putting Sollentuna on the international map. The prize amount of 60000 SEK will be handed out at a ceremony at Edsbergs Slott mid December. More press and info will come shortly.

Pär Strömberg on Artsy: https://www.artsy.net/artist/par-stromberg-1